I. Księgi handlowe – pełna księgowość:

 • Do 20 dokumentów 
– 600,00 zł netto/m-c
 • 21 – 50 dokumentów 
– 1.000,00 zł netto/m-c
 • 51 – 100 dokumentów  
– 1.500,00 zł netto/m-c
 • 101 – 150 dokumentów 
– 2.000,00 zł netto/m-c
 • 151 – 200 dokumentów 
– 2.500,00 zł netto/m-c
 • 201 – 250 dokumentów 
– 2.800,00 zł netto/m-c
 • 251 – 300 dokumentów 
– 3.000,00 zł netto/m-c
 • 301 – 350 dokumentów 
– 3.800,00 zł netto/m-c
 • 351 – 400 dokumentów 
– 4.000,00 zł netto/m-c

Powyżej 400 dokumentów księgowych cena jest ustalana indywidualnie.

II. Ryczałt – ewidencja przychodów:

     Bez ewidencji VAT:

 • Do 30 dokumentów 
– 80 zł netto
 • 31-51 dokumentów
– 150 zł netto
 • 51-100 dokumentów
– 200 zł netto

     Z ewidencją VAT:

 • Do 30 dokumentów 
– 150 zł netto
 • 31-51 dokumentów
– 200 zł netto
 • 51-100 dokumentów
– 250 zł netto

     Powyżej 100 dokumentów księgowych cena jest ustalana indywidualnie.

III. Podatkowa księga przychodów i rozchodów – uproszczona księgowość:

 • Do 30 dokumentów
– 150,00 zł netto
 • 31-50 dokumentów
– 200,00 zł netto
 • 51-100 dokumentów
– 250,00 zł netto
 • 101-150 dokumentów
– 300,00 zł netto
 • 151-200 dokumentów
– 350,00 zł netto

Powyżej 200 dokumentów księgowych cena jest ustalana indywidualnie.

*Wszystkie podane ceny nie zawierają podatku VAT.

IV. Obsługa kadrowo-płacowa:

      W zakres wchodzi sporządzanie:

 • Listy płac
 • Imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • Deklaracji ZUS wraz z wysyłką drogą elektroniczną
 • Deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT-4R)
 • Organizowanie szkoleń BHP
 • Nadzór nad dokumentacją kadrową

       Cena uzależniona od liczby zatrudnionych osób:

 • do 2 pracowników
– w cenie usługi księgowej
 • 3-20 pracowników
– 25,00 zł netto za osobę
 • 21-100 pracowników
– 30,00 zł netto za osobę
 • powyżej 100 pracowników
– 40,00 zł netto od osoby

 Oferowane usługi dodatkowe

 • Fakturowanie w imieniu klienta
 • Projektowanie planu kont
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych i kadrowych
 • Wypełnianie wniosków kredytowych oraz sprawozdań finansowych dla banków w trakcie roku obrotowego
 • Udostępnianie terminali z bezpośrednim dostępem do danych firmowych
 • Sporządzanie deklaracji dla PFRON
 • Sporządzanie sprawozdań za korzystanie ze środowiska do odpowiednich urzędów
 • Sporządzanie wniosków o zwrot VAT ( dla osób fizycznych ) – VZM

W ramach usług dodatkowych proponujemy również pomoc w uruchomieniu działalności gospodarczej (tylko na terenie Łodzi) tzn. udzielenie podstawowych informacji o: rodzajach opodatkowania podatkiem dochodowym oraz dobór najlepszej formy dla danego rodzaju działalności,  podatku VAT jak również sporządzenie stosownej dokumentacji – cena usługi 150,00 zł netto. Za dodatkowe 50,00 zł netto dostarczymy wszystkie dokumenty do właściwego urzędu.